• Uncategorized
Uncategorized 24/01/2023

Versoepeling oriënterend bodemonderzoek

Versoepeling oriënterend bodemonderzoek

Uitbreiding toepassingsgebied voor het administratief oriënterend bodemonderzoek

Indien de risico-activiteiten zijn gestart na 1 juni 2015 kon er al gewerkt worden met een administratief OBO.

Indien de risico-activiteiten zijn gestart voor 1 juni 2015, kan er onder bepaalde voorwaarden ook gewerkt worden met een administratief OBO. Dit administratief OBO kan gebeuren zonder of met beperkt veldwerk.

Afwijkingen van het OBO op perceelsniveau

In het kader van een overdracht van een risicogrond dient het OBO uitgevoerd te worden op het volledige kadastrale perceel. Bij overdrachten van delen van een kadastraal perceel, kon er ook gewerkt worden met de regeling van delen van kadastrale percelen.

De standaardprocedure heeft 2 situaties voorzien waarbij het OBO kan afwijken van het kadastraal perceel:

• de overdracht van een privatieve kavel met onverdeeld aandeel in gemeenschappelijke delen in horizontale gedwongen mede-eigendom
vb in het geval van bedrijvencentra die georganiseerd zijn in een systeem van horizontale gedwongen mede-eigendom en in de eigen privatieve kavel is een risico-activiteit gevestigd. In dat geval kan het OBO, dat wordt aangewend ikv overdracht, zich beperken tot de eigen privatieve kavel en het gemeenschappelijk deel. Het bodemattest dient aangevraagd te worden voor het volledige kadastraal perceel.

• de overdracht bestaande uit de beëindiging van de zakelijke of persoonlijke gebruiksrechten op een deel van een kadastraal perceel
vb op een perceel zitten 2 exploitanten met een afzonderlijke concessie. Indien een concessie wordt beëindigd kan het OBO zich beperken tot de eigen concessie en moet het volledige kadastraal perceel niet langer onderzocht worden in het OBO. Het bodemattest dient wel aangevraagd te worden voor het volledige kadastraal perceel.

Bron: http://bodem-informatie.us12.list-manage1.com/track/click?u=24d770807a956afeb759c3627&id=3235eb3d96&e=9328f190e0

Photo via Visual hunt